Zarząd  „PEDMO” Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 399 § 1  i  art. 402 § 1 ksh , w związku  z art. 395 ksh oraz Art. 20.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 08.00, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
  c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
  d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
  e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
  f) przeznaczenia zysku netto za 2021 r.
  g) przyznanie premii finansowej Radzie Nadzorczej za wykonanie obowiązków w 2021 r.
 6. Zamknięcie obrad

 

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 1 – w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.: Pobierz
Uchwała Nr 2 – w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu: Pobierz
Uchwała Nr 3 – w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej: Pobierz
Uchwała Nr 4 – w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.: Pobierz
Uchwała Nr 5 – w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.: Pobierz
Uchwała Nr 6 – w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.: Pobierz
Uchwała Nr 7 – w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.: Pobierz
Uchwała Nr 8 – w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.: Pobierz
Uchwała Nr 9 – w sprawie: przeznaczenia zysku netto: Pobierz
Uchwała Nr 10 – w sprawie: przyznania premii finansowej dla członków Rady Nadzorczej: Pobierz

Poprzedni Archiwum Następny