Polityka prywatności Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Projekty unijne

01

Aktualne projekty UE

Fundusze Europejskie

Tytuł

Opracowanie innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych o strukturze emergentnej, zapewniającej podwyższoną odporność na spiekanie, oraz technologii jej produkcji

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2021
Wartość projektu: 4 003 786,25 zł w tym dofinansowania 2 668 957,75 zł.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych oraz technologii jej wytwarzania. Efektem prac ma być produkt o podwyższonej ognioodporności oraz pilotażowa linia technologiczna do jej wytwarzania. W pracach badawczo rozwojowych zostanie zweryfikowana możliwość wykorzystania w procesie wytwórczym sygnału akustycznego jako systemu pomiaru i kontroli jakości mieszania poszczególnych składników zasypki

02

Archiwalne projekty UE

Tytuł

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nawęglaczy charakteryzujących się niską zawartością siarki

Okres realizacji: 2004÷2006
Wartość projektu: 476.000,00 PLN

Tytuł

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania zasypek metalurgicznych

Okres realizacji: 2006÷2007
Wartość projektu: 690.000,00 PLN

Tytuł

Opracowanie technologii i uruchomienie linii produkcyjnej wytwarzania żużlotwórczych nośników MgO

Okres realizacji: 2007÷2009
Wartość projektu: 3.275.000,00 PLN

Tytuł

Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali

Okres realizacji: 2010÷2014
Wartość projektu: 2.400.000,00 PLN

Tytuł

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowego typu wysokiej jakości materiałów ceramicznych przeznaczonych do wykonywania form i odlewów metodą odlewania precyzyjnego

Okres realizacji: 2012÷2013
Wartość projektu: 372.000,00 PLN

Tytuł

Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa w reaktorze formy odlewniczej

Okres realizacji: 2014 ÷ 2017
Wartość projektu: 4 720 000 PLN

Fundusze Europejskie
Do góry