Privacy policy To use our website, you must accept the privacy policy and GDPR.
read more
Accept Refuse

EU projects

01

Current UE projects

Title

Opracowanie innowacyjnych materiałów  izolacyjnych i rafinujących o podwyższonych parametrach użytkowych oraz technologii ich produkcji

Termin składania ofert
2023-06-21

Szanowni Państwo,

W bazie konkurencyjności zostało umieszczone ogłoszenie  dot. Usługi badawczej w zakresie badań przemysłowych nad technologią wytwarzania nowych materiałów izolacyjnych i rafinujących dla przemysłu stalowego w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnych materiałów  izolacyjnych i rafinujących o podwyższonych parametrach użytkowych oraz technologii ich produkcji”.

Zapraszamy do składnia ofert.

Link:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/163423

 

Fundusze Europejskie

Title

Opracowanie innowacji procesowej w obszarze autorskiej technologii konfekcjonowania produktów, w celu znacznego polepszenia jakości usług w spółce PEDMO S.A.

Okres realizacji: 01.06.2021 – 30.11.2023
Wartość projektu: 3 965 665,00 zł w tym dofinansowania 2 379 399,00 zł.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego sposobu konfekcjonowania z możliwością wprowadzenia atmosfery azotu pod osłonę produktów na palecie. Zaplanowane prace rozwojowe mają na celu opracowanie rozwiązań technologicznych, które umożliwią opracowanie według własnego pomysłu demonstratora do konfekcjonowania, który będzie nośnikiem autorskiej technologii.

Fundusze Europejskie

Title

Opracowanie innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych o strukturze emergentnej, zapewniającej podwyższoną odporność na spiekanie, oraz technologii jej produkcji

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2021
Wartość projektu: 4 003 786,25 zł w tym dofinansowania 2 668 957,75 zł.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych oraz technologii jej wytwarzania. Efektem prac ma być produkt o podwyższonej ognioodporności oraz pilotażowa linia technologiczna do jej wytwarzania. W pracach badawczo rozwojowych zostanie zweryfikowana możliwość wykorzystania w procesie wytwórczym sygnału akustycznego jako systemu pomiaru i kontroli jakości mieszania poszczególnych składników zasypki

02

Archival UE projects

Title

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nawęglaczy charakteryzujących się niską zawartością siarki

Okres realizacji: 2004÷2006
Wartość projektu: 476.000,00 PLN

Title

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania zasypek metalurgicznych

Okres realizacji: 2006÷2007
Wartość projektu: 690.000,00 PLN

Title

Opracowanie technologii i uruchomienie linii produkcyjnej wytwarzania żużlotwórczych nośników MgO

Okres realizacji: 2007÷2009
Wartość projektu: 3.275.000,00 PLN

Title

Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali

Okres realizacji: 2010÷2014
Wartość projektu: 2.400.000,00 PLN

Title

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowego typu wysokiej jakości materiałów ceramicznych przeznaczonych do wykonywania form i odlewów metodą odlewania precyzyjnego

Okres realizacji: 2012÷2013
Wartość projektu: 372.000,00 PLN

Title

Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa w reaktorze formy odlewniczej

Okres realizacji: 2014 ÷ 2017
Wartość projektu: 4 720 000 PLN

Up