Informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacji procesowej w obszarze autorskiej technologii konfekcjonowania produktów, w celu znacznego polepszenia jakości usług w spółce PEDMO S.A.” realizowanego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w bazie konkurencyjności został ogłoszony przetarg w sprawie dostawy modułów do budowy autorskiej pilotażowej linii technologicznej do konfekcjonowania w atmosferze azotu wraz z dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły w poniższym linku.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116287

Poprzedni Archiwum Następny