XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna

Z przyjemnością informujemy, że w dniach  12-14. 06.2019 w Zakopanem na XX Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii, Inżynierii Materiałowej , Inżynierii Produkcji i Fizyce” zostały zaprezentowane pierwsze wyniki prac związanych z realizacją projektu pt„Opracowanie innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych o strukturze emergentnej, zapewniającej podwyższoną odporności na spiekanie oraz technologii jej produkcji”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” wraz z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Poprzedni Archiwum Następny