Składanie ofert w ramach konkursu – zakup sprężarki śrubowej

W związku z  realizacją projektu pt Opracowanie innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych o strukturze emergentnej, zapewniającej podwyższoną odporność na spiekanie, oraz technologii jej produkcji”  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Firma PEDMO S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy sprężarki śrubowej z falownikiem wraz  z dedykowaną instalacją.

Więcej szczegółów:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33565

Poprzedni Archiwum Następny