Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że zapytanie ofertowe umieszczone w Bazie konkurencyjności w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych o strukturze emergentnej, zapewniającej podwyższoną odporność na spiekanie, oraz technologii jej produkcji” Nr UMOWY POIR.01.01.01–00-0559/18-00 zostało rozstrzygnięte!

Wybrany wykonawca:
Rafiz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Kościuszki 100
26 – 680 Wierzbica

Przeczytaj więcej o projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014 – 2020. Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstwa”.
Wartość projektu 4 003 786,25 zł w tym dofinansowania 2 668 957,75 zł.
Okres realizacji 01.03.2019 – 28.02.2021.

Poprzedni Archiwum Następny