Zarząd Spółki „PEDMO” SA stosownie do treści ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798) wprowadzającej obowiązkową dematerializację akcji, wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki PEDMO SA wpisanej do krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000073510 ( dawniej Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych Spółka Akcyjna nr RHB 12822 ) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki tj. ul. Towarowa 23 43-100 Tychy,
w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.30.

Wezwanie zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 188 z dn. 25 września 2020.

Previous Next