Zarząd Spółki „PEDMO”SA w Tychach ul. Towarowa 23 w związku z art.16 ustawy z 30.08.2019r o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki PEDMO w celu ich dematerializacji–w terminie do dnia 28.02.2021r.

Wezwanie zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 248 dn. 21.12.2020.

Previous Next